TAPU HARCINDA YENİ DÖNEM


ARTIK TAPU HARÇLARI SADECE DEVLET BANKALARINDAN ÖDENECEK

Bilindiği üzere uzun süreden belli birçok özel bankalar, devlet bankaları gibi tapu harçlarının ödemesini online ya da vezneden yapabilmektelerdi. 01/01/2020 tarihinden itibaren online bankacılık ve vezneden tapu harcı ödemeleri özel bankaların hizmet listesinden çıkarılmıştır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığından verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

Aracılıkları ile ödemeleri gerçekleştirebilecektir. Bu bankalar dışında diğer özel bankalardan hesaptan, banka kartı, havale ve eft yolları ile ödemeler yapılamayacaktır. Ancak kredi kartları ile ödemeler gerçekleştirilebilecektir.

Ayrıca; 05.05.2018 tarihinden geçerli olarak Bakanlar Kurulu kararınca binde 40 (yüzde 4) olarak alınan tapu harcını "kat irtifakı veya mülkiyetine sahip" konut ve iş yerlerinde binde 30'a (yüzde 3'e) indiren tapu harcı indirim kararı, 31.12.2019 tarihinde sona erdi. Yani 1 Ocak 2020'den sonra tapu alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcı tapu harcı toplamı, binde 40 (yüzde 4) olarak uygulanacak. Satış işlemlerinde 2020 yılı için döner sermaye hizmet bedeli 157,00 TL, ilave hizmet bedeli 21,50 TL olmak üzere 178,50 TL döner sermaye bedeli bulunuyor.

info@gczmm.com
info@gayrimenkulcozummerkezi.com
www.gayrimenkulcozummerkezi.com