7.MADDE ŞERHİ NEDİR?
İsrafil Cingöz

İsrafil Cingöz

Gayrimenkul'e Dair
  • Instagram

7.MADDE ŞERHİ NEDİR?

16 Aralık 2019 - 23:31

           Satın aldığımız veya satın almak istediğimiz bazı gayrimenkullerin üzerinde 7. Madde şerhi görülmektedir. Bazen de sahibi olduğumuz gayrimenkullerin üzerine böyle bir şerhin işlediğine tanık oluruz. Aklımıza gelen sırası ile nedir bu 7. Madde şerhi? , yerimiz elimizden mi gidiyor, yerimiz kamulaştırılacak mı? Soruları gelmektedir. Bu sorulara cevaben şöyle diyebiliriz. Yeriniz ilgili kurum tarafından kamulaştırması planlanmaktadır. Ama korkmayın kamulaştırma sadece üst ya da alt kullanım hakkı tesisi de olabilir(irtifak hakkı).

            Kamulaştırma kanunun 7. Madde şerhine göre; kamulaştırma idaresinin planlarında bulunan gayrimenkulün yüzölçümü, cinsi, sınırları, varsa imar planları, tapu kayıtları, maliklerin adresleri gibi bilgiler toplanarak ilgili kamulaştırma idaresince toplanır. Bu bilgilerle birlikte ilgili vergi dairesi idarenin isteği üzere gayrimenkullerin vergi beyan ve değerlerini, beyanları bulunmadığı takdirde edilecek değeri en geç bir ay içeresinde idareye bildirmek zorundadır.

            Kamulaştırma kararı alındıktan sonra 7. Madde şerhi tapu kaydının şerhler hanesine işlenir. Şerhin işlendiği tarihten itibaren oluşacak tüm satış işlemleri(malik değişiklikleri) veya oluşacak gayri ayni haklardaki değişiklikleri gayrimenkulün olduğu tapu dairesi idareye bildirmek zorundadır. İdare şerh tarihinden itibaren 6 ay içinde kamulaştırma kanunun 10. Maddesine göre dava açmadığı ve tapuya ibraz etmediği takdirde, 7. Madde şerhi resen sicilden silinir. Eğer şerh hala duruyorsa, ilgi mülkün malikinin dilekçe ile başvurusuyla talepte bulunabilir.

            Konuyu özetleyecek olursak; her 7. Madde şerhi olan gayrimenkulün kamulaştırılmayacağını veya irtifak hakkı(üst yada alt kullanım hakkı) tesisi sağlanabileceği unutulmamalıdır. Yapılacak şey idarenin parselle alakalı tasarrufunun sorulmasıdır. Ayrıca 7. Madde şerhi olan gayrimenkullerin satışı mümkün olup, alıcıların kamulaştırma iadesine sorarak bilgi aldıktan sonra satın almalarını tavsiye ederim.

info@gczmm.com
www.gayrimenkulcozummerkezi.com

Bu yazı 1104 defa okunmuştur .