EMLAK VERGİ MUAFİYETİNİN SONA ERMESİKÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDE EMLAK VERGİ MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ


Bilindiği üzere 6 Aralık 2012 tarihinde 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı kanuna göre Büyük şehirlerde bulunan köylerin tüzel kişilikleri sona ererek mahalleye dönüşmüştür. Bu doğrultuda ilk beş yıl bu yerlerde emlak vergi muafiyeti oluşmuştur. Bu süre ilk önce 6 yıla yani 2018 sonuna, daha sonra 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
Bu durumun bizi en çok ilgilendiren kısmının İstanbul’da bulunan köylerin mahalleye dönüşme durumunun en yoğun olarak bulunduğumuz bölgede Arnavutköy ve Çatalca’da olması. Bu bölgelerde tarla satış oranının fazla olması nedeni ile emlak vergi ödeme sirkülasyonu hızlı dönmektedir. Son dönemde emlak vergisinden muaf olan tarlaların artık vergiye tabi olduğunun bilinmesi gerekir.
Belediyelerin en büyük gelir kaynağı olan emlak vergisinin bu kadar uzun süre alınamaması belediyelerin gelir kaynağının birinin kesilmesi anlamına gelir. Bu durum da bu bölgelerdeki hizmet gücünün düşmesine sebebiyet verir. Ama en önemli sebebi; İstanbul’da bulunan ve içerisinde lüks yapıların bulunduğu Sarıyer, Beykoz, Arnavutköy, Şile gibi ilçeleri kapsamasıdır. Bu durumu düzeltmek için ‘’7186 sayılı Yasanın 33'üncü maddesinin ilk fıkrası ile 6360 sayılı Yasanın, Geçici 1'inci maddesinin on beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırıldı.’’ Kanunun yayınlanma tarihi olan 19 Temmuz 2019 tarihinden sonra Büyükşehir belediye sınırlarında bulunan köylerin mahalle statüsüne geçmesi ile emlak vergi muafiyeti sona ermiştir. Burada çelişen bir durum oluşabilir.  Emlak vergisi uygulamalarında vergi muafiyetleri vergi yılını izleyen bütçe yılından itibaren başlar. Ayrıca emlak vergileri yılda 2 taksit şeklinde ilk 6 ve son 6 ay şeklinde ödenir. Bu durumlar göz önünde bulundurulursa yılın ortasında değil 2020 ocak ayında başlaması gerekmektedir.
Emlak vergi muafiyetinin sona ermesi ile uygulamadaki oluşan karışık durumundan dolayı vatandaşlarla belediye arasında oluşacak muvazaaların davaya dönüşmemesi için bir önce Maliye Bakanlığının çözüme kavuşturması gerekmektedir.

İlgili Kanunlar ve Maddeleri;

iletişim
info@gczmm.com
www.gayrimenkulcozummerkezi.com